Liberecký seniorát ČCE

Mládež Libereckého seniorátu (MLS)

Jsme veselá skupina mládežníků z různých koutů Libereckého seniorátu. Rádi se setkáváme na společných seniorátních akcích, mezi ty pravidelné patří jarní a podzimní seniorátní dny mládeže, filmový víkend, který se koná obvykle začátkem jara v Křížlicích, a protože je hravost naše druhé já, nechybí v našem repertoáru ani Herní víkend, kde se setkáváme s mládežníky i z jiných seniorátů a navazujeme nová přátelství.
Ačkoliv jsme pro každou legraci, nejsou nám cizí ani těžší a vážnější témata a rozhovory o nich. Žádná naše akce se neobejde bez pobožností či večerních ztišení.
Ke společnému zamýšlení i potěšení slouží též on-line úterní setkávání (ve 20:00) na odkaze https://meet.google.com/tuh-ticy-pxt
S oblibou si zpíváme, nejlépe píseň 166 ze zpěvníku Svítá, která se stala již oficiálně naší neoficiální hymnou. Všechny podrobnosti a aktuální informace o akcích mládeže v Libereckém seniorátě najdete na:

Seniorátní odbor mládeže

Seniorátní odbor mládeže (SOM) připravuje seniorátní akce pro mládež a zastupuje mládež Libereckého seniorátu na celocírkevní úrovni. 25. listopadu 2023 byl na dvouleté období zvolen SOM v tomto složení:
  • Vojtěch Titěra (předseda)
  • Anna Dvořáková (místopředsedkyně)
  • Klára Bubeníková
  • David Podrazký
  • Markéta Poláková (náhradnice)
  • Marie Kosinová (náhradnice)
  • Petra Náhlovská (virilní člen)

Kontakt

Pro komunikaci se SOMem můžete vedle výše uvedených sociálních sítí použít e-mail:
liberecka-mladez@evangnet.cz.

mladez/21som.jpg
Seniorátní odbor mládeže 2021-2023